KHO NGUYÊN LIỆU

KIỂM TRA VẢI

KHU VỰC CẮT

KIỂM TRA IN/ THÊU

PHÒNG NGHIÊN CỨU

DÂY CHUYỀN MAY

KIỂM TRA FINAL

ỦI VÀ ĐÓNG GÓI

KIỂM SOÁT KIM LOẠI

PHÒNG SẤY

ĐÓNG GÓI

MÁY MÓC KHÁC