KHO NGUYÊN LIỆU

KHO PHỤ LIỆU

KHU VỰC CẮT

PHÒNG THÍ NGHIỆM

DÂY CHUYỀN MAY

KIỂM TRA FINAL

ỦI VÀ ĐÓNG GÓI

PHÒNG SẤY

ĐÓNG GÓI

MÁY MÓC KHÁC